Photography | Lesha Lich
Styling | Anna Litkovska
Make Up + Hair | Dasha Taivas
Model | Masha Radkovskaya @ STAR SYSTEM KIEV
Fashion | Calvin Klein, Maison Martin Margiela, Taras Volyn, Lara Quint, Valery Kovalska, Omelya, Litkovskaya, Sleeper, Topshop

Masha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINEMasha Radkovskaya by Lesha Lich for CHASSEUR MAGAZINE

Comments

comments